Vad är KomTek?

KomTek är en skola i teknik och entreprenörskap som tillkommit på initiativ av Tekniska Muséet, med uppbackning från Tillväxtverket. På många sätt påminner KomTek om de kommunala musikskolorna, men med inriktning på andra ämnen.

Varje kommun i Sverige kan välja att starta egen KomTek-verksamhet. Tekniska Muséet bidrar med en del resurser och kompetens, men det är viktigt att det finns ett stöd i den egna kommunen. Framför allt är det viktigt att man tidigt lyckas etablera ett samarbete med det lokala näringslivet, exempelvis genom att låta de barn som går i KomTeks skola göra studiebesök hos lokala industrier.

Exempel på ämnen som tas upp på KomTek är entreprenörskap, programmering, ellära, design eller konstruktion. Kort sagt allting som ingenjörer arbetar med. Syftet är naturligtvis att väcka barns intresse för teknik, och att få fler att senare i livet börja studera till ingenjörer.

KomTek i kommunerna

I dagsläget finns KomTek i ungefär 20 svenska kommuner. Här ingår både stora och små kommuner, och både förorts- och landsbygdskommuner. Det finns stadgar för projektet, som bestämmer vilka krav som alla verksamheter inom KomTek måste leva upp till. Men därutöver så har varje kommun stor frihet att själv bestämma över hur verksamheten ska utformas, allt utifrån vilka resurser som kommunen har.

Eftersom Tekniska Muséet står bakom KomTek måste de kommuner som arrangerar verksamhet inom programmet använda muséets logotyp på sina webbplatser och i andra sammanhang där de marknadsför verksamheten. Om det system som har använts för att bygga och underhålla webbpaltsen inte accepterar externa logotyper ska skriva in i sina presentationer av KomTek att verksamheten bedrivs i samarbete med Tekniska Muséet.

Dessutom finns det inom KomTek ett faddersystem. Varje gång ett nytt program startas utses en eller två faddrar. Faddrarna är kommuner i närheten som har egna KomTek-program, och som kan komma med goda råd till det nystartade programmet. En gång vartannat år arrangeras också en nätverksträff på nationell nivå, för alla som arbetar inom KomTek.